Konferencja "Samodzielność energetyczna gmin"

Konferencja "Samodzielność energetyczna gmin"

Rejestracja

Uczestnik

Zakończenie rejestracji 17.06.2019 15:30

390,00 zł + VAT

479,70 zł brutto

Cena dla członków Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP

Zakończenie rejestracji 17.06.2019 15:30

320,00 zł + VAT

393,60 zł brutto

Opis wydarzenia
Konferencja „Samodzielność energetyczna gmin”
18 czerwca 2019 r.
Centrum Giełdowe S.A.,
ul. Książęca 4, Warszawa,
Partner Strategiczny: Związek Miast Polskich, Partner: Związek Gmin Wiejskich, Organizator: Przegląd Komunalny, Patron Medialny: Energia i Recykling.

O CZYM:
 • Zarządzanie energią – case study,
 • Polityka energetyczna gmin (grupy zakupowe, centra usług wspólnych, powierzanie zadań podmiotom komercyjnym), 
 • Wykorzystanie   zasobów   komunalnych   w   celach   energetycznych   (frakcje   energetyczne odpadów komunalnych, biogaz, biomasa, kogeneracja), 
 • Wykorzystanie i modernizacja aktualnych źródeł energii 
 • Inwestycje energetyczne z udziałem gmin, źródła finansowania i modele współpracy
 • OZE jako jedna dróga do samodzielności energetycznej samorządu

DLA KOGO:Konferencja adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej, ciepłowniczej a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin. Tematyka konferencji (i jej potrzeba) została zasygnalizowana przez stronę samorządową, a następnie z nią skonsultowana.   

PROGRAM KONFERENCJI*

9.30 Rejestracja uczestników + poranna kawa

Sesja 1

 • 10.00 Otwarcie konferencji
 • 10.15 Polityka Energetyczna Polski PEP2040 – Ministerstwo Energii
 • 10.30 Polityka zakupowa, taryfy, ryzyko podwyżkowe – Urząd Regulacji Energetyki
 • 10.45 Nowe i własne źródła energii komunalnej – studium przypadku
 • 11.00 Szanse i ograniczenia związane z rozwojem sieci ciepłowniczej w gminie - IGCP
 • 11.15 Modele finansowania projektów energetycznych dla gmin
 • 11.30 Runda pytań

11.45 Przerwa kawowa

Sesja 2

 • 12.00. Droga do miasta samowystarczalnego energetycznie – studium przypadku
 • 12.15 Wykorzystanie biogazu ze ścieków do uzyskania samodzielności energetycznej spółki komunalnej – studium przypadku
 • 12.30  Kogeneracja, energia z odpadów, modernizacja lokalnych elektrociepłowni – studium przypadku
 • 12.45 Rola klastrów energii i grup zakupowych w ograniczaniu wzrostu cen energii i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego  gmin – Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej 
 • 13.00 Wsparcie i koordynacja pracy klastrów energetycznych
 • 13.15 Wsparcie dla kogeneracyjnych projektów inwestycyjnych

13.30 Przerwa obiadowa

Sesja 3

 • 14.00 Lokalna polityka energetyczna – Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)
 • 14.15 Głęboka termomodernizacja i system inteligentnego zarządzania energią w budynkach komunalnych zrealizowany w systemie PPP
 • 14.25 Zarządzanie energią w gminie – studium przypadku
 • 14.40 OZE jako jedna z dróg do samodzielności energetycznej miast – Instytut Energetyki Odnawialnej
 • 14.55 Zarządzanie energią w gminie – studium przypadku
 • 15.10 Zarządzenie oświetleniem ulicznym i oszczędzanie energii w ramach działań „Smart City”
 • 15.20 Efektywność energetyczna i termomodernizacja na gruncie miasta i gminy – Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny
 • 15.30 Jak ograniczać koszty energii w gminie - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
 • 15.45 Zakończenie konferencji
  *program i prelegenci w trakcie uzgadniania
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 18.06.2019 09:30
Zakończenie: 18.06.2019 15:30

Centrum Giełdowe S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Strona wydarzenia:
https://samodzielnoscenergetyczna.abrys.pl/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Abrys Sp. z o.o.

ul.Daleka 33, 60-124 Poznań

d.szymanski@abrys.pl
539 549 451
Pokaż mapę...